ÄNDAMÅL

Sedan en tiondel (1/10 ) av fondens nettoavkastning lagts till kapitalet varje år för kaitalökning, skall återstoden av avkastningen eller del därav, sedan eventuella förvaltningskostnader erlagts, tillfalla Förbundet djurens rätt att användas i kampen mot djurförsöken på så sätt styrelsen för Förbundet finner lämpligt. Skulle Förbundet djurens rätt ha upphört eller komma att upphöra med sin verksamhet, skall i dess ställe insättas Svenska Djurskyddsföreningen, varvid avkastningen ur fonden skall disponeras av Djurskyddsföreningen på sätt dess styrelse finner lämpligt, vavid särskild vikt skall läggas vi att bekämpa brutala transporter av djur till slakterierna liksom brutala slaktmetoder vid slakterier såväl inom som utanför Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bibbi och Tage Frenners fond för Förbundet djurens rätt
Organisationsnummer:802481-3597
Adress:
  • Djurens Rätt
  • Box 7023
  • 402 31 Göteborg
Telefonnummer:08-55591428
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 651 522 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS