ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att verka för rätt produktkvalitet, kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling inom material- och produktindustrierna på bygg- och anläggningsområdena. Ändamålet skall huvudsakligen tillgodoses genom certifierings- och kontrollverksamhet, utbildning och information samt utvecklings- och kontaktverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Betong- och Ballastindustrins kvalitetsutveckling
Organisationsnummer:802017-5694
Adress:
  • Nordcert AB
  • Wallingatan 33
  • 111 24 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-349270
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS