ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får utdelas i form av stipendier i syfte att möjliggöra studieresor till andra länder för personer – företrädesvis under 40-årsåldern – som genom verksamhet i press, arbete i politiska organisationer eller på annat sätt visat intresse för svensk liberalism.Avkastningen får inte användas för ändamål som tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bertil Ohlins Donationsfond
Organisationsnummer:802002-5527
Adress:
  • Folkpartiet Liberalernas Riksoganisation
  • Box 2253
  • 103 16 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6741600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS