ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, utdela det antal stipendier som utskottet (landstingets förvaltningsutskott) anser ändamålsenligt till unga människor i länet (Skaraborg) för deras utbildning eller liknande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bertil och Karin Fallenius fond
Organisationsnummer:866001-0763
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 718 625 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS