ÄNDAMÅL

Stipendium utdelas till medellösa, begåvade, flitiga och helst för Gudsfruktan och goda seder kända manliga filosofie eller teologie studerande vid Uppsala universitet som tillhör Uplands nation. De som tillhör den filosofiska fakulteten skall ha klassiska språk (grekiska eller latin) eller historia eller filosofi som huvudämne och de som tillhör den teologiska fakulteten skall ha kyrkohistoria(Kyrko-och samfundsvetenskap och/ eller missionsvetenskap och/ eller kristendomens historia) eller religionshistoria eller exegetik(bibelvetenskap) som huvudämne.
Släkting som uppfyller ovanstående villkor äger företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bertha och Idolf Rosengrens stipendiefond
Organisationsnummer:802482-3513
Adress:
  • Uplands nation
  • S:t Larsgatan 11
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:0701628701
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS