ÄNDAMÅL

Af tvänne års ränta tilldelas ett resestipendium till utrikes resa för en förtjent obemedlad vitterhetsidkare, helst någon som vunnit Akademiens pris, eller det Kongl. priset. Stipendiaten, som utnämnes av Svenska Akademien, kan derest Akademien finner särskilda skäl för handen, att skänka honom ytterligare uppmuntran, erhålla detta stipendium förlängdt på ännu ett år, då stipendium skulle motsvara fyra års ränta men må ej utsträckas derutöfver.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bernhard och Malin von Beskows fond
Organisationsnummer:802406-7723
Adress:
  • Svenska Akademien
  • 103 13 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-201699
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS