ÄNDAMÅL

Sedan medel i erforderlig omfattning reserverats för kommande större till fondens fastighet hänförliga utgifter, skall fondens nettoavkastning utgå i form av stipendier och pensioner till antal och belopp som direktionen bestämmer. Den övre tidsgränsen för åtnjutande av stipendium häves.De släktbundna stipendierna skall utgå med belopp om lägst 4000 kr. Förhållandet mellan antal stipendier och pensioner skall vara 3 till 5.Minst en tiondel av den årliga avkastningen av fonderna läggs till resp kapital samt att disponibel avkastning inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Berghmanska Fonden
Organisationsnummer:802000-3052
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS