ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att som sin självständiga förmögenhet äga och förvalta den egendom, som vid bildandet överlämnats till stiftelsen, ävensom den egendom, som framdeles kan komma att överlämnas till eller förvärvas av stiftelsen i syfte att sammanhålla och bevara nämnda egendom samt att enligt styrelsens bestämmande lämna understöd eller på annat sätt främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bergendala
Organisationsnummer:157209-1963
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 169 553 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS