ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att såsom sin självständiga förmögenhet äga och förvalta den egendom, som vid bildandet överlämnats till stiftelsen, ävensom den egendom, som framlades kan komma att överlämnas till eller förvärvas av stiftelsen i syfte att sammanhålla och bevara nämnda egendom, samt att enligt styrelsens bestämmande av tillgängliga kontanta medel lämna understöd huvudsakligen åt våra barn och deras arvingar och åt andra släktmedlemmar eller vår släkt närstående personer. Stiftelsens fasta egendom är avsedd att enligt styrelsens bestämmande utnyttjas av våra barn och barnbarn på sätt, som för närvarande sker, och framdeles av deras arvingar, av andra släktmedlemmar eller av vår släkt närstående personer. Utdelning av kontanta medel från stiftelsen bör företrädesvis lämnas för vård och uppfostran av minderåriga, för studier och utbildning, för bosättning vid ingående av äktenskap och såsom bidrag vid sjukdom, invaliditet, ålderdom, betryckt försörjningsläge och liknande tillfällen. Understöden må kunna utgå som engångsbidrag eller såsom periodiskt understöd under en följd av år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bergendala
Organisationsnummer:157209-1963
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 912 035 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS