ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att på ett av Sveaskog arrenderat område vid Bergagården på Hunneberg bedriva informationsverksamhet om natur och naturvård, kultur och kulturminnesvård, skog och skogsbruk, växtliv och djurliv samt där främja allmänhetens möjligheter till motion och rekreation. Stiftelsen kan även stödja motsvarande verksamhet på andra delar av Halle-Hunnebergsområdet i den omfattning varom särskild överenskommelse kan träffas med respektive markägare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bergagården
Organisationsnummer:862500-7524
Adress:
  • Box 36
  • 468 21 Vargön
Telefonnummer:0521-223770
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 173 691 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS