ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva den museala dokumentationen för Beredskapsmuseet; att emottaga, dokumentera och aktivt bevara och underhålla donerade, inköpta och deponerade föremål, fotografier, arkivalier och andra objekt som tillhandahållits Beredskapsmuseets museala verksamhet.Stiftelsen skall hyra ut insamlade objekt till i första hand Beredskapsmuseet. Stiftelsen skall vara behjälplig ekonomiskt med att vidareutveckla den redan befintliga museiverksamheten på Beredskapsmuseet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Beredskapsmuseet
Organisationsnummer:843003-2055
Adress:
  • Djuramossavägen 160
  • 263 65 Viken
Telefonnummer:042-22 40 89
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS