ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bidrag skall i första hand utdelas till forskare med dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom något av de endokrinologiska arbetsfälten och är främst avsett för studieresor. Dylikt resebidrag bör ej utdelas mer än högst en gång vart femte år till samma person. I andra hand må medlen utdelas som forskningsbidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bengt Skanses minnesfond
Organisationsnummer:802478-8120
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS