ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologisk inriktad kirurgi genom anordnande av föreläsningar och symposier samt genom att lämna understöd för forskning inom dessa områden vid medicinska centra inom eller utom Sverige. Av fondens efter avdrag för förvarings- och förvaltningskostnader behållna avkastning skall varje år minst 10 och högst 20 % läggas till fondens kapital. Återstoden utdelas samma år eller något följande år såsom arvode till föreläsare eller till deltagare i symposium eller som understöd åt yngre forskare för arbete vid medicinska centra inom eller utom Sverige. När skäl därtill är, må utöver arvode till föreläsare och symposiedeltagare utgå reseersättning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bengt Ihres fond för gastroenterologi
Organisationsnummer:802403-6280
Adress:
  • Sv Läkaresällskapet
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS