ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förmögenhetens årliga avkastning skall användas till barn inom Luleå kommun för ändamål som det allmänna icke tillgodoser, handikappades behov skall därvid särskilt beaktas. Av den årliga avkastningen skall dock minst en tiondel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barnens Väl
Organisationsnummer:897001-6724
Adress:
  • Luleå kommun
  • Box 5001
  • 973 21 LULEÅ
Telefonnummer:0920-29 40 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS