ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att understödja forskning, vars mål är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Stiftelsens kapital skall årligen ökas med minst 10 % av nettoavkastningen. Resterande del av avkastningen användes till utdelning. När stiftelens kapital överstiger 10 basbelopp det år utdelningen äger rum, får även kapitalet utdelas, dock aldrig med så stort belopp att kvarvarande kapital understiger 10 basbelopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barndiabetesfonden
Organisationsnummer:822001-9072
Adress:
  • Gränsliden 10
  • 582 74 Linköping
Telefonnummer:013-105690
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:39 230 645 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS