ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja sitt syfte genom att efter ansökan, eller på förslag av ledamot av stiftelsens styrelse, ur sin förmögenhet stödja den verksamhet som bedrivs av forskare som har en påtaglig anknytning till Barnrättscentrum (BRC), Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Verksamheten kan fortgå även vid andra institutioner, t.ex. Barn- och ungdomsvetenskap eller Institutionen för socialt arbete; det avgörande är anknytning i form av samarbete eller tvärvetenskapliga forsknings­ projekt tillsammans med BRC.Stiftelsen ska utge kontanta bidrag till enskilda personer såsom stipendier för egen forskning (främst i syfte att utarbeta en projektansökan), forskningsresor, bokinköp och andra forskningsrelaterade omkostnader. En förutsättning är att den enskilde har sökt ersättning från respektive institution vid Stockholms universitet, men fått avslag på sin ansökan. l undantagsfall behöver denna förutsättning dock inte vara uppfylld. Bidrag kan även efter ansökan av centrets vetenskapliga föreståndare (ordinarie eller vice) utgå till verksamhet knuten till Barnrättscentrum, exempelvis seminarier, workshops, konferenser, utgivning av böcker m.m. l detta fall behöver ansökan inte först ha ingetts till och avslagits av berörd institution vid Stockholms universitet.l stället för att utge bidrag får stiftelsen bedriva forskningen i egen regi.Stiftelsens förmögenhet får inte vara förbrukad före utgången av 2025.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barn & Rätt
Organisationsnummer:802478-6165
Adress:
  • Viveka Warnling
  • Armfeltsgatan 14
  • 11534 Stockholm
Telefonnummer:070-257 60 31
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS