ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, utan begränsning till visst land, a) främja vård och övrig bistånd till nödlidande barn och ungdom på grund av krig eller naturkatastrofer, b) lämna bistånd till behövande barn som lever under svåra omständigheter på grund av avsaknad av ett permanent hem och familj (s.k. gatubarn) och c) lämna bistånd till barn, som på grund av långvarig sjukdom behöver rehabilitering och annan omvårdnad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barn i nöd
Organisationsnummer:802408-4561
Adress:
  • von Euler Partners
  • Cardellgatan 1
  • 114 36 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-545 80020
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS