ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att under ledning av biskopen i Lund årligen anordna en publik föreläsningsdag i Lunds domkyrka eller på annan plats i Lunds stift. Dagen skall avhållas någon gång under perioden 27 april – 27 maj eller så nära dessa datum som möjligt.Till dagen skall en forskare med naturvetenskaplig, företrädesvis medicinsk inriktning, och en i teologi eller humaniora välmeriterad person kallas. Den sistnämnda kan även vara en person med yrkesmeriter som exempelvis författare, poet, musiker, skådespelare, konstnär eller präst.Uppgiften är att i föreläsningens form göra aktuell forskning tillgänlig för en bredare allmänhet i en kontext som betonar samverkan mellan fysiska, psykiska, andliga och sociala faktorer. Uppgiften kan även beskrivas som att identifiera och belysa specifika läkande krafter – medicinska, sociala, andliga – och deras inverkan på mänsklig hälsa, kroppsligt och/eller själsligt, och hur sådana goda krafter befrämjas eller motverkas i den tid som är. Föreläsaren skall förstå sig själv som medarbetare i det goda uppdraget att söka bidra till bättre livsvillkor för skapelsen.Föreläsningarna skall helst följas av ett samtal mellan föreläsarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Baculus Deperditus
Organisationsnummer:802478-1265
Adress:
  • Domkyrkorådet
  • Box 139
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-15 56 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS