ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i samråd med Bohusläns muséum på ett kulturhistoriskt betryggande sätt vårda och för framtiden bevara lägerområdet Backamo med bl a dess byggnader från indelningsverkets tid samt förevisa detta för allmänheten. Avsikten ärvidare att efter iståndsättning av vissa byggnader skapa förutsättningar för billigt boende för lågbudgetorganisationer såsom hemvärn, idéella föreningar, skolklasser, handikapporganisationer m fl liknande. För att bereda stiftelsen erforderliga inkomster för verksamheten avses vidare uthyrning ske av uppställningsplatser för bilar, husvagnar och båtar liksom uthyrning av förråd, lokaler och plats för marknader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Backamo Lägerplats
Organisationsnummer:858500-9668
Adress:
  • Backamo 220
  • 459 91 Ljungskile
Telefonnummer:0522-23420
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 141 019 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS