ÄNDAMÅL

Stiftelsen Back2Life´s ändamål är att genom anslag stödja kliniskt inriktad forskning inom metodutveckling för vård och rehabilitering av personer med traumatiska hjärnskador och också stödja och möjliggöra identifiering av olika rehabiliteringsformer inom området och förmedla information härom. Stiftelsen kan bevilja anslag till utbildning, undervisning och till annan verksamhet som möjliggör för svenska experter/specialister inom området att ta del av erfarenheter och metoder som praktiseras utanför Sverige. För detta ändamål kan anslag beviljas för att ge experter/specialister utanför Sverige möjlighet att besöka svenska sjukhus och vårdinrättningar och för att ge experter/specialister som arbetar i Sverige möjlighet att besöka utländska sjukhus och vårdinrättningar. Anslag får också beviljas för att patienter i Sverige skall få tillgång till vård och rehabilitering utomlands.Stiftelsen har bildats med anledning av Lovisa Lindfors skallskada och skall primärt och så länge behov finns beakta rehabiliteringen av Lovisa Lindfors.Till främjande av sina ändamål skall stiftelsen kunna ta emot donationer och gåvor från myndigheter, organisationer, företag, institutioner och enskilda personer och får genom aktiv insamlingsverksamhet arbeta för en ökning av stiftelsens kapital. Stiftelsen äger rätt att bedriva näringsverksamhet för att främja stiftelsens ändamål.För uppfyllande av stiftelsens ändamål får kapital tas i anspråk, liksom avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Back2Life
Organisationsnummer:802478-0739
Adress:
  • Cecilia Rosengren
  • Bergsvägen 46 B
  • 18131 Lidingö
Telefonnummer:0702-414264
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS