ÄNDAMÅL

Ändmål enligt donationsbrev den 20 december 1917″Överlämnande av ett belopp om sjuttifemtusen kronor, att detta belopp måtte användas till eller avsättas såsom en grundplåt för ett spädbarnshem där ensamstående mödrar få vistas med sina barn under amningstiden och där mödrarne efter amningstidens slut kunna få lämna barnen någon tid – att avkastningen av beloppet under den tid, det i avbidan på användandet för sitt ändamål komme att fonderas, måtte utgå till någon redan befintlig verksamhet eller institution vars syftemål helt eller delvis sammanfaller eller är i någon mån likartad med ett ovan omförmält spädbarnshem.”Ändamål ändrat genom Kungl. Maj:ts beslut den 8 november 1963. Fondens avkastning får – sedan av den årliga ränteavkastningen en tiondel tillagts kapitalet – användas för lekskola, daghems- eller ungdomsgårdsverksamhet i staden eller för därmed jämförlig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel Sandwalls donationsfond
Organisationsnummer:873202-3331
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:497 963 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS