ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förskönande av Brunnby kyrka och för uppfostran och utbildning av musikstuderande ungdom från Brunnby församling. Cirka fyra femtedelar av de bidrag som stiftelsen utger skall användas för kyrkans förskönande och cirka en femtedel skall användas för fondens övriga ändamål. Utdelning av mer än stiftelsens årliga avkastning jämte vad som av tidigare års avkastning må ha fonderats får endast ske om synnerliga skäl föreligger.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel och Sally Roslunds minne
Organisationsnummer:843001-1570
Adress:
  • Margareta Nidensjö
  • Fregattvägen 8
  • 263 52 Lerberget
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS