ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas för att bekosta inbjudandet av framstående vetenskapsmän i utlandet att hålla föredrag eller delta i symposier och seminarier på Ingenjörsvetenskapsakademien företrädesvis i Axel Johnson Salen. Arrangemangen, som skall benämnas Axel Ax:son Johnson-föredrag, skall avse aktuella vetenskapliga eller tekniska ämnen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel Ax:son Johnsons donation till minne av Waldemar Borgquists verksamhet till den tekniska forskningens främjande av preses i Ingenjörsvetenskapsakademien
Organisationsnummer:802411-4376
Adress:
  • Kungl. Ingenjörsakademin
  • Box 5073
  • 102 42 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7912900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 120 396 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS