ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom trafiksäkerhetsområdet och därtill närliggande områden för en bättre och säkrare värld. Stiftelsen ska även bistå vid humanitära katastrofer i anslutning till platser där Autoliv bedriver verksamhet.

För att uppfylla Stiftelsens ändamål görs investeringar i projekt initierade av Stiftelsen och/eller i andra, externa projekt och verksamheter inom ramen för ändamålet.

Verksamheten ska även bedrivas genom stöd till hållbar utveckling i trafiksäkerhet samt bedriva och stödja utbildning och undervisning av Stiftelsens ändamål.

Stiftelsens ändamål främjas i första hand genom avkastningen från kapitalet i form av ränteintäkter, utdelningar samt reavinster. Efter särskilt beslut av styrelsen får även del av kapitalet tas i anspråk för främjandet av ändamålet, dock får kapitalet i Stiftelsen inte understiga 500 000 kr.

Verksamheten kan likaså innefatta insamlingar, donationer samt stöd till verksamheter för en bättre trafiksäkerhet och i samband med humanitära katastrofer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Autoliv Safety Foundation
Organisationsnummer:802482-4966
Adress:
  • Box 70381
  • 10724 Stockholm
Telefonnummer:079-0980736
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS