ÄNDAMÅL

Att förhyra och förvalta fastigheten Lilla Fiskargatan 1.Utöver vad i § 1 sägs skall stiftelsen förhyra och förvalta de i övriga fastigheter, som anvisas stiftelsen av Stockholms stads fastighetsnämnd, sedan beslut därom i varje enskilt fall fattas av Kros 7 e distriktsstyrelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ateljéhus i Stockholm
Organisationsnummer:802000-2187
Adress:
  • Fiskargatan 1
  • 116 20 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS