ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till syfte att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige och att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande insatser inom området. Syftet ska tillgodoses genom att den löpande avkastning som stiftelsen genererar om möjligt vartannat år och med början år 2008 dela ut ett penningpris på minst 200 000 kr och en medalj med inskriptionen Assar Lindbeck till en ekonom som fyller högst fyrtiofem år under det år priset fastställs och som har svenskt medborgarskap eller som stadigvarande bor i Sverige och som har givit ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen
Organisationsnummer:802425-8199
Adress:
  • Institutet för Näringslivsforskning
  • Box 55665
  • 102 15 Stockholm
Telefonnummer:0705-84 71 46
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS