ÄNDAMÅL

Sedan 20 % procent av avkastningen lagts till fondens kapital må vid verkligt trängande behof användas till hjälp och understöd i första hand vid fostran av mina efterkommande i rätt nedstigande led med namnet Asker eller vars moder burit detta namn ävensom ensamstående av denna kategori som lever ogift eller änka. I andra hand må hjälp lämnas vid sjukdom eller dyligt. Har avkastningen ej behövt tagas i anspråk under året lägges överskottet till fonden och kan sedermera ej därifrån skiljas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Askers Släktfond
Organisationsnummer:102015-9297
Adress:
  • Charlotte Asker-Hagelberg
  • Kungsholmstorg 1
  • 112 21 Stockholm
Telefonnummer:0767-70 70 17
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS