ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, bosatta inom fd Malmöhus län. Understöd eller bidrag må lämnas till behövande enskilda personer enligt ovan men också till enskilda icke offentliga institutioner inom länet, som huvudsakligen tjänar något av ovannämnda syften. Av fondens avkastning under ett kalenderår, må under påföljande kalenderår 9/10 utbetalas som understöd eller bidrag medan återstoden läggs till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arvid och Ida Sonessons donationsfond
Organisationsnummer:842000-8131
Adress:
  • Swedbank stiftelsetjänst
  • Box 206
  • 22100 Lund
Telefonnummer:031-7390174
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS