ÄNDAMÅL

Avkastningen fördelas årligen bland pensionerade Sophiasystrar tillhörande Sophiahemmets kår eller Sophiaförbundet, huvudsakligen för vinnande av rekreation eller i särskilda fall till förbättring av dem såsom pensionerade Sophiasystrar tillkommandepension. Undantagsvis må även icke pensionerade Sophiasystrar komma i åtnjutande av bidrag för vinnande av rekreation. Utdelning skall äga rum före maj månads utgång varje år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arthur och Victoria Vallentins understödsfond för pensionerade Sofiasystrar
Organisationsnummer:802003-6680
Adress:
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS