ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom förvaltning av de medel som tidigare innehafts av Årsunda sockenmagasinskassa och Hemmansägarenas enskilda kassa understödja jordbruket och skogsbruket inom Årsunda socken genom att lämna lån och bidrag till jordbrukare, till av jordbrukare andelsägda företag med huvudsakligt verksamhetsområde inom socknen och till företag och enskilda med stark anknytning till jordbruket och skogsbruket inom socknen. Lån och bidrag till fysiska personer må endast lämnas till sådana som äro mantalsskrivna inom socknen. Även må stipendier lämnas till ungdom mantalsskrivna inom socknen för yrkesutbildning på jordbrukets eller skogsbrukets område.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Årsunda Jordbruksfond
Organisationsnummer:885500-5222
Adress:
  • Jan Hultgren
  • Fänjavägen 7
  • 811 99 ÅRSUNDA
Telefonnummer:070-673 62 15
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:93 957 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS