ÄNDAMÅL

Fonden skall årligen dela ut ett stipendium till därav förtjänt elev vid Borgarskolan, Gävle, årskurs 3, ekonomisk linje företrädesvis marknadsföringsgrenen. Stipendiet är avsett för elev som har för avsikt att fortsätta sina ekonomiska studier vid högskola eller universitet. Stipendiat har inom ett år till Borgarskolan eller till den som förordnar, lämna uppgift om läroanstalt och vald studieinriktning.Stipendiefondens kapital skall årligen ökas med tio procent av avkastningen. Resterande avkastning kan delas ut till elev.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arno Holm
Organisationsnummer:802423-3754
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 015 963 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS