ÄNDAMÅL

att förvalta de tidigare under kommunalstämman stående, Arbrå sockens Magasinkassa och Arbrå sockens Legokassa. Till stiftelsens förvaltning kan även överlämnas andra för jordbruket gemensamma kassor, som då införlivas med grundfonden.Den årligaavkastningen sedan stadgeenlig avsättning till grundfonden gjorts av styrelsen får användas för beviljande av anslag till ändamål, som kunna anses vara till varaktig gagn för jord- och skogsbruket eller dess utövare inom Arbrå socken, bidrag och stipendier till ungdom bosatta inom Arbrå socken, för yrkesutbildning inom jord- och skogsbrukets område eller annan liknande utbildning, bidrag till intresseorganisationer för jordbruksbefolkningen samt bidrag till försvarsorganisationer verksamma inomorten eller för ortens ungdom.Stiftelsens medel får ej användas för ändamål som tillkommer staten, kommun eller landsting att tillgodose, ej heller få de användas för politiska ändamål eller till sådana organisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arbrå Jordägarefond
Organisationsnummer:886500-0130
Adress:
  • Råholmsvägen 2
  • 821 63 ARBRÅ
Telefonnummer:070-537 00 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 293 238 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS