ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utifrån ett ägande bevara, förvalta och utveckla ett utskärgårdsarboretum beläget på Svartlöga Ö i Blidö församling, Norrtälje kommun. Utvecklingen av arboretet syftar till att dels ta tillvara det lignosmaterial som Sten Ridderlöf hemfört från sina botaniska insamlingsexpeditioner i fjärran land, dels från annat håll anskaffa i första hand vildinsamlat och sällsynt växtmaterial av lämplig proveniens för försöksodling i arboretet. Att utifrån odlingar i arboretet och på andra platser i omgivningen av lignoser (träd, buskar och klätterväxter) försöka finna de som både är väl anpassade till ett ostkustklimat och kan tänkas bringa skönhet i Mellansveriges trädgårdar och parker, särskilt Stockholmstraktens. Att insamla och förmedla kunskap samt väcka intresse för sådana rara lignosers värde bland landets dendrologer och en intresserad allmänhet. Bevarandet och förvaltningen avses ske på så sätt att bostäderna på fastigheten Svartlöga 3:135 och/eller Svartlöga 3:54 upplåtes till personer som erbjuder sig att mot fri bostad biträda/svara för underhållet av arboretets byggnation, fungera som trädgårdsskötare och/eller delta i forskningsuppgifterna inom arboretet. Att väl vårda såväl byggnader, inventarier och övrig lös egendom som den vilda och tama naturen ingår i åtagandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arboretum Lassas Hagar, Svartlöga
Organisationsnummer:802425-1665
Adress:
  • c/o Ridderlöf
  • Sibyllegatan 65
  • 114 43 STOCKHOLM
Telefonnummer:0708- 13 00 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS