ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstoden utdelas av sociala centralnämnden till hjälpbehövande inom kommunen bosatta personer med belopp nämnden prövar skäligt. Därvid bör i den utsträckning som finnes lämplig av donatorerna lämnade föreskrifter om bidragsmottagare tillgodoses. Utdelning sker som regel två gånger om året i juni och december månad. Bidrag må ej utgå till behov som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arboga Socialnämnds allmänna understödsfond
Organisationsnummer:878500-6712
Adress:
  • Socialförvaltningen
  • Box 87
  • 732 22 ARBOGA
Telefonnummer:0589-87000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS