ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvärva lägenheten Ödsmål Mellangård 2:16 i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län, samt att där hyra ut till i första hand barnkoloniverksamhet, där barn främst från mindre bemedlade hem, i första hand från Göteborgs Annedals församling kunna komma i åtnjutande av en stärkande lantvistelse, och i andra hand till kurs- och utbildningsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Annedals församlingsgård Lyckebo
Organisationsnummer:857201-1206
Adress:
  • Guldhedens Kyrkbacke 2
  • 413 21 Göteborg
Telefonnummer:031-7316130
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 405 550 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS