ÄNDAMÅL

§ 2 i stadgarnaStiftelsens ändamål är att arbeta med och utveckla en fri pedagogisk verksamhet i enlighet med Rudolf Steiners pedagogiska impulser.§ 3 i stadgarnaStiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd förändamål som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bl a forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundnaverksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt konstnärlig verksamhet.Ekonomiskt stöd som avses i första stycket får lämnas endast om förverkligandet av ändmålet i §2 därmed inte åsidosätts enligt stiftelserådets (styrelsens) bedömande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Annaskolan
Organisationsnummer:882000-7485
Adress:
  • Dormsjö 371
  • 776 98 GARPENBERG
Telefonnummer:0225-231 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS