ÄNDAMÅL

Att lämna studiehjälp och sjukdomshjälp år behövande medlemmar af min släkt. ”Studiehjälp är afsedd för dem, som med flit och intresse sköta sitt arbete, ej haft något underbetyg i skolan, ej ligga och sudda vid universitetet eller andra högskolor, och företräde äger den, som ej smakar starta drycker eller röker.
Som hjälp vid sjukdom har jag tänkt på dem, som med flit och arbetsamhet verkat eller verka i sitt kall men antingen tillfälligt behöfva en tids hvila eller ock på äldre dagar ej längre ha krafter till sitt arbete. Inga latmaskar komma i åtanke.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Slettengrens fond
Organisationsnummer:102016-1582
Adress:
  • SEB, Philantrophy & Foundations
  • 1640 Stockholm
Telefonnummer:08-763 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS