ÄNDAMÅL

Stiftelsen åtager sig att för all framtid hålla Anna och Olof Olssons gravplats väl vårdad.Stiftelsens ändamål är att till folkskolorna inom församlingen utdelas till någon eller några stipendier i avgående klassen, till skolresa eller dyliktAnvändas till Emmislövs kyrkas förskönande.Utdelas till församlingens behövande i god tid före julhelgen, varvid i första rummet hänsyn skall tagas till änkor och ensamstående samt till barnrika familjer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna och Olof Olssons minne
Organisationsnummer:838200-7246
Adress:
  • Broby Kyrkogård
  • Box 38
  • 289 03 BROBY
Telefonnummer:044-456 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS