ÄNDAMÅL

Fondens behållna avkasting skall användas till understöd åt sådana inom Frödinge socken födda och där bosatta yngre män och ynglingar med intresse för jordbruk,som önska genomgå lantbruksskola eller liknande skolor för jordbrukskunskap. Även yngling ,som önskar att studera till präst inom Svenska statskyrkan,är jämväl berättigad att såsom bidrag till sina studier erhålla understöd från fonden såvida ynglingen är född inom Frödinge socken, befinner sig i behövande ekonomiska omständigheter, är särskilt begåvad samt visat prov på sann religiös livsinställning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna och Hjalmar Johanssons Understödsfond
Organisationsnummer:833200-0010
Adress:
  • Långbrössle 103
  • 598 95 VIMMERBY
Telefonnummer:0492-41060
E-post:langbrossle103@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 002 196 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS