ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja biologisk forskning, varvid företräde skall ges åt följande forskningsområden:a. Forskning inom Store Mosse-området.b. Botanisk eller zoologisk myrforskning.c. Skoglig mykologi (inklusive Lichenologi).Bidragen skola främst ges till fältstudier (resor, uppehälle, biträdeshjälp) men skola även kunna ges som bidrag för tryckning av vetenskapliga skrifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning
Organisationsnummer:857202-3144
Adress:
  • Skogssällskapets Förvaltning AB
  • Box 11374
  • 404 28 Göteborg
Telefonnummer:0771-220044
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:30 506 363 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS