ÄNDAMÅL

Donationen, kronor 5.000 :- får till sitt belopp aldrig minska. Av den årliga avkastningen skall vardera av de fyra böndagarna årligen i kollekten i Seglora kyrka läggas kronor 10 :-, alltså tillsammans kronor 40 :- per år. Resten av räntan skall användas till Seglora kyrkas prydande på sätt som bestämmes av en donationsnämnd, bestående av pastoratets kyrkoherde, komministern i Seglora, församlingens två kyrkvärdar samt två ledamöter i Seglora kyrkofullmäktige. Om denna nämnd sinsemellan kommer till olika beslut skall kyrkoherden äga utslagsröst. Skulle Seglora församling i en framtid komma att bilda eget pastorat, skall donationsnämnden bestå av kyrkoherden, två kyrkvärdar och två ledamöter i kyrkofullmäktige. Det belopp, som årligen återstår till kyrkans prydande, får icke inlemmas i kyrkans ordinarie stat och ej heller användas till kyrkans underhåll eller ändamål, som eljest skulle utgå ur kyrkokassan. Om så skulle anses fördelaktigt, möter det icke något hinder, att avkastningen, som är avsedd för kyrkans prydande, hopsamlas under en följd av år, dock högst 10 á 15 år, för att därigenom kunna inköpa något av större värde på en gång.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna och August Perssons kyrkliga minnesfond
Organisationsnummer:802425-6003
Adress:
  • Kinnarumma pastorat
  • Varbergsvägen 87
  • 515 34 Viskafors
Telefonnummer:033-20 75 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS