ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands. Stiftelsens definition av ”mänskliga rättigheter” ansluter sig till den i Europeiska konventionen 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Främjande av stiftelsens ändamål skall i första hand ske genom att stiftelsen årligen delar ut stipendier till personer – företrädesvis advokater och jurister – som gör insatser i Anna Dahlbäcks anda för mänskliga rättigheter i Sverige eller utomlands och som i samband därmed visat prov på betydande engagemang och civilkurage. Dessa stipendier skall som regel, men inte ovillkorligen, utdelas varje år, på eller i anslutning till Anna Dahlbäcks födelsedag den 10 september. Endast en stipendiat skall utses varje gång. Stipendiater utses av styrelsen efter nominering företagen av de organisationer och enskilda personer som styrelsen vänt sig till i detta syfte. Stiftelsen får i andra hand främja sitt ändamål på annat sätt, såsom genom bidrag till utbildning inom området för mänskliga rättigheter eller genom ekonomiskt stöd till projekt, organisationer eller personer i syfte att skapa en ökad medvetenhet och förståelse för mänskliga rättigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond
Organisationsnummer:802479-5653
Adress:
  • Lill-Jans Plan 5
  • 114 25 Stockholm
Telefonnummer:070-7774763
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS