ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall i Sverige främja medicinskt forskning, lämna bistånd till behövande sjuka och handikappade människor, enskilda säväl som grupper. Biståndet kan ha formen av ekonomiskt bidrag till vård, rekreation, tekniska hjälpmedel etc. Stiftelsens avkastning skall årligen i tur och ordning användas för följande ändamål, att vart fjärde år: 1) bistånd till synskadade, 2) bistånd till hörselskadade, 3) bidrag till medicinsk forskning, och 4) bidrag till Svenska kyrkans verksamhet att användas i stiftelsens syften och anda. Om utdelning till något av de uppräknade ändamålen på grund av den samhällsekonomiska eller sociala utvecklingen blir obehövlig, skall utdelning i stället ske till de återsående, dock högst ett varje år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna-Britta och Bengt Attefelts Minnesfond
Organisationsnummer:802425-6219
Adress:
  • Trossamfundet Svenska kyrkan
  • Kyrkokansliet
  • 751 70 Uppsala
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS