ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på sätt nedan angives utdela anslag, stipendier o dyl till vetenskaplig forskning, företrädesvis inom barnmedicinskt område. Särskilt skall främjas forskning avseende handikappade eller cancerdrabbade barn samt barnkirurgii allmänhet. Bidrag från stiftelsen skall utbetalas efter ansäkan, som ingivits till stiftelsens styrelse men kan även ske genom beslut av styrelsen utan föregående ansökan. Stiftelsens ändamål förverkligas i första hand genom enligt vad ovan angives användande av avkastningen av stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Brita och Bo Castegrens Minne
Organisationsnummer:802402-3734
Adress:
  • Lindhés Advokatbyrå AB
  • Riddargatan 35
  • 114 57 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7231500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS