ÄNDAMÅL

Av fondens disponibla avkastning skall i första hand livräntor, envar å ett årligt belopp av tretusen (3000) kronor, skola utbetalas till fru Beda Rönnberg-Halvorsen, fru Ruth Rydin och fröken Hilda Eugenia Carlsson, samtliga i Stockholm. Därefter skola stiftelsen ” Höstsol, Gustaf Fredricssons Ålderdomshem” och Föreningen ”De Gamlas Dag” för dess sommarhem Malmberga eller annat i dess ställe framdeles inrättat hem för gamla årligen erhålla: stiftelsen ett belopp av fem hundra kronor och föreningen ett belopp av fyra hundra kronor, skolande nämnda institutioner äga inbördes företrädesrätt i nu angiven ordning. Vidare skall årligen ett belopp av fem hundra kronor överlämnas till kyrkoherden i Ulrika Eleonora församling i Stockholm,att av honom efter gottfinnande fördelas bland ”pauvres Honteux” inom församlingen, med iakttagande därvid, att utgående understödsbelopp i intet fall må understiga femtio kronor. Vad av fondens årliga avkastning därefter återstår skall i poster om två hundra kronor utdelas såsom understöd till i Stockholm bosatta änkor efter tjänstemän. vilka varit anställda vid någon av följande banker i Stockholm, nämligen Sveriges Riksbank, Skandianaviska kreditaktiebolaget, Aktiebolaget Svenska Handelsbanken, aktiebolaget Göteborgs bank och Stockholms Intecknings garanti aktiebolag, samt därjämte vid sin död varit mantalsskrivna i Stockholm. Ifrågavarande understöd, vilka skola utgå för ett år i sänder, må utdelas endast till änkor i behövande omständigheter, som äro arbetsoföra eller uppnått en ålder av femtio år. I andra hand får användas för stöd och rekreation åt hjälpbehövande äldre i Stockholmsområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Apelbergs Minne
Organisationsnummer:802405-6262
Adress:
  • Bankostatens Enskilda Änke-och pupillkassa
  • Sveriges Riksbank
  • 10337 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7870000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS