ÄNDAMÅL

Att främja kulturella strävanden och kulturell verksamhet i vid bemärkelse exempelvis genom förvärv av konst för prydande av offentliga platser och lokaler och av musikinstrument samt utge ekonomiskt stöd till författare, konstnärer, musiker och pedagoger m fl med företrädesrätt för den, vars verksamhet är eller har varit till gagn och heder för Oskarshamns kommun. Fondmedlen må även disponeras för hembygds- och miljövård samt för undervisningsändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anérska Fonden
Organisationsnummer:832800-7169
Adress:
  • Box 706
  • 572 28 OSKARSHAMN
Telefonnummer:0491-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 667 084 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS