ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall efter direktionens beprövande användas för i första hand att bereda frisäng åt behövande personer med företrädesrätt för sådana, som kunna styrka släktskap med familjen Malmström, i andra hand under eller efter sjukvård tillpatient vid Röda Korsets sjukhus, som i anledning av sjukhusvistelsen eller på grund av minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad.till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel,bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka patienter med olika fysiska handikapp bedöms vara i behov av,samt till bestridande av kostnader för konvalescentvård och rekreation, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders och Sofia Malmströms frisängsfond
Organisationsnummer:802409-8488
Adress:
  • Stiftelsen Rödakorshemmet
  • Teknikringen 1
  • 114 28 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6900100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS