ÄNDAMÅL

Stipendiet utdelas de första 50 åren med ett års avkastning vart tredje år, av högre allmänna läroverket i Karlstad, övriga års avkastning lägges till kapitalet. Under påföljande 50 år utdelas (med start 2011) stipendiet vart annat år, varje gång med ett års ränteavkastning. Stipendiet tilldelas manlig eller kvinnliga släktningar på svärdsidan för flit. Annan manlig eller kvinnlig lärjunge i övningsämnet musik.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders och Mathilda Hedbergs stipendium
Organisationsnummer:802480-4653
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 774 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS