ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja trivseln inom äldreomsorgen i Rättviks kommun. Till fullgörande av detta ändamål skall från stiftelsen årligen utdelas medel för att främja vård av behövande ålderstigna inom äldreomsorgen. Medlen skall komma till sådan glädje och hjälp till de behövande inom åldringsvården som ej ligger inom socialnämndens ansvarsområde, såsom rekreationsresor, underhållning, blommor, konst eller annan utsmyckning. Bidrag skall i första hand utges med den årliga avkastningen på stiftelsens kapital. Dock skall stiftelsens styrelse äga rätt att efter enhälligt beslut därom i styrelsen vid särskilda tillfällen därutöver utdela högst 1/20 av stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders och Astrid Perjons Donationsfond
Organisationsnummer:883202-7349
Adress:
  • Ylva Karls
  • Mårsgränd 4
  • 795 36 RÄTTVIK
Telefonnummer:0248-518 20, 073-182 33 87
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 369 654 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS