ÄNDAMÅL

a) 1/8 del av avkastningen till Skee kyrka för underhåll av kyrkan b) 1/8 del av avkastningen till Lutherhjälpen c) 1/8 del av avkastningen till Stadsmissionen d) 1/8 del av avkastningen till Reumatikerföreningen i Strömstad e) 1/8 del av avkastningen till Reumatikerforskning f) 1/8 del av avkastningen till Rädda Barnen g) 1/8 del av avkastningen till Vasaskolan i Göteborg samt h) återstående åttondel skall fördelas mellan mina sex syskonbarn så länge dessa lever. Allt efter det att var och en av dessa avlider skall denna eller dessa delar återgå till testamentstagarna i punkterna a – g ovan att av dessa fördelas lika sinsemellan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders Henning Antonssons Minnesfond
Organisationsnummer:866601-6764
Adress:
  • Eva Tengwalll
  • Kvarnstensvägen 5
  • 433 70 SÄVEDALEN
Telefonnummer:031-264515
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 273 818 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS