ÄNDAMÅL

Den årliga afkastningen delas i lika lotter, ej understigande 20 kronor och ej öfverstigande 25 kronor, som efter pastors, kyrkovärdarnes och fattigvårdsstyrelsens ordförandes bestämmande utdelas såsom beklädnadshjälp åt sådana nattvardsbarn, hvilka, utan att vara berättigade till fattigunderstöd, anses däraf vara i behof för utrustning till konfirmationen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders Fischers donationsfond för fattiga nattvardsbarns beklädnad
Organisationsnummer:883202-6077
Adress:
  • Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat
  • Kyrkallén 23
  • 793 31 LEKSAND
Telefonnummer:0247-807 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:98 722 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS